16 Nisan 2014 Çarşamba

Çocuklar için Çocukça bir Video Hazırla / Make a Childish Video for Children

"Çocuklar için Çocukça bir Video Hazırla" projesi, galası, 22 Nisan'da yapılacak olan  bir kısa film için, her ebeveynin çocuklarının haberi olmadan onlar için hazırladığı videoların montajlanması üzerine kurulu bir çalışma. Montajını sinema ve fotoğrafçılık öğretmenimizin yapacağı video, 23 Nisan nedeniyle düzenleyeceğimiz "Çocuk Şenliği"nde ilk kez gösterilecek. 

The project named "Make a childish video for the children" is based on montaging several single video made by parents for the children as a surprise. The short film which is created after the montage will be premiered at school for the "Children Day", the formal special day dedicated to children in Turkey.

14 Nisan 2014 Pazartesi

Takas Bereketi / Abundance of the swap day


Tezgahlar kuruldu, sevimli takas karneleri alışverişe hazırlandı, Takas Korosu'nun söylediği şarkı ile takasçılar pazara dağıldı. :) Çocuklar karneleri ile kendi hesaplarını yaptılar, eğlene eğlene alışverişlerini tamamladılar.

The benchs were set up, the sweet ration cards were prepared for swap and the swap day participants began to share after the "Swap Song" singed by the choir. :) The children followed their swap wiev by the rationcards themselves.

Bu kadar renkli tezgahın, bu kadar cazip eşyanın arasında seçim yapmak zor oldu ama dayanışmanın güzellliğini hep birlikte hissettik. İkinci takas pazarında buluşmak üzere, yüzümüzdeki tebessümlerle ayrıldık.

2 Nisan 2014 Çarşamba

Takas Pazarı'na Çağrı / Share is a human instict, revive your spirit

Takas, kadim bir gelenek. Tümüyle dayanışmaya ve akılcılığa dayanıyor. Hala paradan çok takas ile ihtiyaçlarını gideren toplumlar varsa da, genel olarak insanlık dayanışmanın tadını unutalı çok oldu.

Takas, şimdilerde kentsel alanlarda yeniden canlanıyor. Düzenli olarak takas pazarları kuruluyor, büyük takas şenlikleri düzenleniyor.

Takas mantığı, çocuklarda “ihtiyaç, dayanışma” gibi kavramlar ile, istemediğimiz halde bu küçük yaşlarda dahi şimdiden oluşmuş olduğunu üzülerek izlediğimiz “doyumsuz tüketicilik” gibi konularda pedagojik bir perspektif geliştirmek için bulunmaz fırsat.

29 Mart 2014 Cumartesi

Sihirli, büyülü gibi bir şey: Gölge / It is like magical: Shadow

Bilimsel Düşünme Programı’nın en fantastik temalarından olan “gölge” ile eğlenceli bir ay geride kaldı. 

Gölge teması, çocukların kendi çözüm yollarını geliştirmeleri, alternatif düşünme biçimleri üzerine atölyeler düzenlemeleri  için çok sayıda olanak tanıdı.

 We had lots of activities on the "shadow", one of the most fantastic theme within the Scientific Thinking Programme last month. The workshops that are performed by children gave effective oportunities on self-solving and alternative thinking methods.

26 Mart 2014 Çarşamba

Barikata ihtiyacımız olunca... / When the children need a barricade...

Çocuklar eski oyunlarımızdan "yakantop "oynamaya karar verdiler. Önbahçede şenlikli şamatalı oynamaya başladılar. Ama bir sorun vardı: Top sık sık demir kapının altından sokağa kaçıyordu.

The children decided to play dodgeball, an old common game and began to play at the garden. But a problem existed: The ball fleed under the iron gate to the street.

Oyuna Kara Balık Sahne'sinde devam etme teklifi geldi. Daha sonra, çocuklar, kapının altını kapatabileceklerini düşünerek malzeme arayışına koyuldular.

25 Mart 2014 Salı

Klarnet nasıl sesler çıkarır ? / How the clarinet sound ?

Çalgıcılar Aramızda Projesi'nin sevimli bir atölyesini daha gerçekleştirdik.

Koca sesli klarnet yeniden bizimleydi. Proje müzisyenlerinden Mehmet Çeltek, klarnet ile ilgili alegorik bir hikaye kurup, klarnetin farklı tonlarını orman hayvanları ile eşleştirdi.

We performed a nice workshop within the "musicians are among us project". Big mouthed clarinette was among us. Mehmet Çeltek, the one of the project musicians told an allegoric story about clarinette and matched some sounds of clarinette and some forest animals.

20 Mart 2014 Perşembe

Çamur Sıvama Etkinliğine Çağrı / Call for mud plaster activity

Bahçemizdeki patikanın duvarlarının çamur sıvaya ihtiyacı var. Sıva işini aile-çocuk etkinliği fırsatı haline getirmek için epeydir bekletiyoruz. Artık hava şartları uygun... Haliyle, etkinliği bu hafta sonu yapalım diyoruz. 

Etkinlikte toprak-saman-kum karışımı bir sıva yapıp, o sıvayı elimizle, şapala şupala patikanın duvarlarına yapıştıracağız. :)

Etkinlikte özgürce kirlenecek, elin yüzün çamur olmasından rahatsız olmayacağız, ona göre. :)

Etkinlik Bilgileri şöyle:

10 Mart 2014 Pazartesi

Kağıt yapım atölyesi / Workshop on making paper

Elimizde çok sayıda atık gazete vardı... Ama gazete kağıtlarının üstündeki fotoğraflar resim yapmamıza engeldi. Neyse ki, Bilimsel Düşünme Programı'mız var :)

Kağıttan kağıt üretebileceğimiz fikri önce, hayatı fantazi olan  biz çocuklara bile fantastik geldi ama hayal kurmadan bir şey de yapılmıyor :)
Şenlik şamata derken, kağıtlarımızı yapıverdik.

There were lots old newspaper in our school. But the photos on the newspapers didn't let us to paint. Hopefully, we have a program called "Scientific Thinking" :)

At first, the idea of producing paper from paper was fantastic for us whose life itself is fantastic as being child. But it is imposible to make something without dreaming. :)

7 Mart 2014 Cuma

Ayrıştırılan Çöpler Şimdi Mutlu / The rubbish seperated by children is happy now

Ekolojik Etkinlikler Programı kapsamında "çöplerle tanışma, onları anlama" temalı çalışmalar yapan çocuklar bir mizansen daha oluşturdu ve mizansen gereği grup odalarından biri yeniden çöplerle kaplandı.

The children who study on recognition and understanding the rubbish, formed a scene of covering all the room of rubbish within the ecological activities programme.

5 Mart 2014 Çarşamba

Çamdan fırça yapıyor aman... / Making painting brush with the rods

Erik ağacımızın dallarını saçları daha gür çıksın, meyvesi daha sulu olsun diye budamışlar. Bunu öğrenmeseydik, yerde yatan dallara çok üzülebilirdik.

We learned that our plum tree had been pruned to grow its hair healthy and give juicy plums us. If we weren't informed about it, we could be worry about it.

Ağacı budayanlar ise maksatlı olarak dalları yerden toplamayıp bizim yaratıcılığımıza hediye etmişler...